TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin;
Başvuru Teyidi, Detaylı bilgi için bize ulaşın:
0312 585 02 63 / 0312 585 01 39

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Adelet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu duyuruya istinaden;

2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm bilirkişilik eğitimleri durdurulmuş olup, bu tarih itibari ile bakanlıkça yapılacak yeni bir duyuruya kadar sadece ön kayıt almaktayız. 

Biligilerinize sunulur.

 

Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşur.

Teorik eğitim; Yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

Uygulama eğitimi; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

 

ÜCRET

625 TL (KDV DAHİL)

Eğitime kesin kayıt yaptıracak katılımcılar, kredi kartlarına peşin, DenizBank kredi kartına 2 taksitle olarak sistem üzerinden online ödemelerini yapabilirler. Ayrıca TED Üniversitesi Mali İşler Birimine bizzat gelerek MAXİMUM, BONUS VE CARD FİNANS'a 4 taksit yapma imkanı vardır.  Eğitime kesin kaydın yapılabilmesi için eğitim ücretinin, eğitim başlama tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş 
 • Türk Yargı Teşkilatı
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süreler
 • Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

EĞİTMENLER:

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Savaş ÖZDAĞ

 Prof. Dr. Gürol Cantürk

KİMLER KATILABİLİR

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; "Bilirkişilik Temel Eğitimi"ne, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabilirler.

“Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez” (Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 266, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 63) ve “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu… belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” (Bilirkişilik Kanunu madde 10/4) hükümleri gereği başvuruda bulunacak olan Hukukçuların bu hususu dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

TED Üniversitesi G Blok "GB06" nolu salonda yapılacaktır. 

TEDÜSEM'in eğitim yerinde ve saatinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Eğitime katılmak isteyenlerin ön kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.  Ön başvuru kayıt tarihine göre kontenjana giren adaylara ücret yatırılması ve aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi hususlarında bilgilendirme yapılacaktır.

Not: İstenen belgeler ayrıca Eposta ile kesin kayıt yaptıran öğrencilere bildirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan belgeleri Merkezimize teslim etmesi gerekmektedir.

 • Dekont
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 5 yıllık kıdeminin olduğunu gösterir belge
 • Kayıt Formu 
 • 1 Fotograf

TED ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Denizbank Cebeci Şubesi

TR34 0013 4000 0078 4412 8000 01

Dekontun açıklama bölümünde:

Katılımcının, Adı – Soyadı, ve TC Kimlik Numarası ile Eğitimin adının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Kredi Kartı ile Ödeme:

Kredi Kartı ödemeleri anlaşmalı kartlarla taksitli ve tek çekim olarak sistemden yapılabilecektir.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereği derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

Başvuru Teyidi, Detaylı bilgi için bize ulaşın:

0312 585 02 63 / 0312 585 01 39