TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
ÇOCUK ÇİZİMLERİNİN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ

04 Aralık 2022- 09 Nisan 2023

04 Aralık 2022-05 Mart 2023: 5 hafta 4'er saat katılımcılar teorik içeriği öğreneceklerdir.

Eğitimin bu bölümünün bitişinden sonraki iki hafta içinde katılımcıların testleri uygulamaları beklenmektedir.

26 Mart ve 9 Nisan 2023: Katılımcılarla beraber grup süpervizyonları gerçekleştirilecektir.

SÜRESİ                                                                

Eğitim Süresi: 30 saat

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

PAZAR GÜNLERİ: 13:00-17:00

AMACI                                                     

Bu eğitimin amacı, katılımcıların "İnsan Çiz", "Aile Çiz" ve "Ağaç Çiz", testlerinin uygulamasında yetkin hale gelmelerini ve çocuk çizimlerini projektif bir teknik olarak değerlendirebilmelerini, çalışmalarında da çocuk çizimlerinden bu bağlamda yararlanmalarını sağlamaktır.

İÇERİĞİ                                                   

 • Psikanalitik kuram temel alınarak gelişim basamaklarının incelenmesi,
 • Çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminde çizimin yerinin ve gelişiminin bahsedilmesi,
 • Çocuk çizimlerinin projektif test malzemesi olarak ve terapötik süreç/danışmanlık süreci içinde kullanımlarının incelenmesi,
 • Test için ön görüşmenin ve aile görüşmesinin nasıl yapılacağı,
 • İnsan Çiz, Aile Çiz ve Ağaç Çiz testlerinin tarihçesi, testler uygulanırken kullanılacak malzemeler, testlerin yönergeleri ve değerlendirme yöntemleri,
 • Uygulanmış örnekler üzerinde çalışma,
 • Katılımcıların uygulamalarının değerlendirilmesi,
 • Grup süpervizyonları,
 • Rapor yazımı

KAZANIMLAR

1-Bu çalışmaya katılan kişiler, çocukların kendilerini ve ailelerini nasıl algıladıklarını çizim testleri aracılığıyla yorumlayabilecekler

2- Bu çalışmaya katılan kişiler, çocukların sosyal ve dış dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlayabilecekler

3- Bu çalışma sonunda, katılımcılar uyguladıkları testlerin raporlarını yazıp, ilgili yerlerle etik ilkeler çerçevesinde, nasıl bir rapor içeriğinin paylaşılabileceğine dair süreci öğreneceklerdir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

Ruh sağlığı alanında (psikolojik danışmanlık ya da psikoloji bölümü) lisans üçüncü sınıf ve son sınıf öğrencisi olan, lisans mezunu, lisansüstü eğitim alan/ mezun, çocuk ve ergenlerle aktif olarak çalışan, tüm ruh sağlığı uzmanlarına açıktır. 

KONTENJAN

20-25 kişi

ÖN KOŞULLAR                                                              

Eğitim için önden tamamlanmış olması gereken bir eğitim bulunmamaktadır. 

ÜCRETİ                                                                  

4.320 TL + KDV (%8)

İNDİRİMLER:

 • TEDÜ öğrencileri için :  %30 indirimli
 • TED Üniversitesi akademik, idari personeli ve söz konusu personellerin eş ve çocukları için:  %30 indirimli
 • TED Okulları öğrencileri için: %30 indirimli
 • TED ve tüm TED Okulları personel eş ve çocukları için: %10 indirimli
 • TEDÜ ve TED Okulları mezunları ve velilerine: %20 indirimli
 • Diğer üniversite öğrenciler, merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar:%10 indirimli
 • Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda: %10 indirimli

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Derslikleri 

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

TED Üniversitesi onaylı Çocuk Çizimleri Testi Uygulayıcı Eğitimi Katılım Belgesi

Derslere %85 devam şartını sağlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

ÖĞRETİM ELEMANI

Dr. Öğr. Üyesi S. Burcu Üçok

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A. B. D. /TED Üniversitesi