TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Disiplinler Arası Yaklaşımla Öğrenme: STEM Eğitimi - Online
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi İçin;
0538 035 88 71- 0538 035 88 82

BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ HENÜZ BELİRLENMEMİŞTİR.

SÜRESİ    

4 saat

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

Salı                  10:00-12:00

Perşembe        10:00-12:00

ÜCRETİ

-

ONLINE STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİNİN AMACI

Bu eğitim, farklı disiplinleri bütünleştirerek günlük yaşama uygun problem durumlarıyla öğretim sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.      

STEM Eğitimi farklı disiplinleri bütünleştirerek günlük yaşama uygun problem durumlarıyla öğretim sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.       

STEM Eğitimi, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) alanların baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Stem Eğitimi bu 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modeli olarak tanımlanıyor.

Stem Eğitimi öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasında bağlantı kurmaları ve bu bağlantıları etkili bir öğrenme, teknoloji okur yazarlığı, problemlere disiplinlerarası bakış açısıyla çözümler üretebilme, günlük ve iş yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlar.

Bu hedefin gerçekleşmesi içinde yeterli miktarda ve nitelikte STEM alanında gerekli eğitimi almış ve yeterliliğe sahip eğitmenlere ihtiyaç vardır çünkü STEM temelli bir öğretim programının uygulanabilirlik kazanabilmesi ancak nitelikli öğretmenler ile olabilir.

          

ONLINE STEM EĞİTİMİ İÇERİĞİ             

 1. STEM Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımı: Kuramsal Temelleri
 2. Probleme Dayalı Öğrenme
 3. Araştırmaya Dayalı Öğrenme
 4. Tasarım Temelli Öğrenme
 5. İşbirlikçi Öğrenme
 6. Akran Yönetiminde Grup Öğrenimi
 1. STEM Eğitimi için Gerçek Dünya Sorunlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
 2. Eleştirel Düşünme, Üstbiliş ve İnovasyon
 3. Yarı Yapılandırılmış Problem Gelişiminin Özellikleri
 4. İyi Bir Yönlendirici Olmanın Özellikleri
 5. Problem Çözme Yönetimi
 6. STEM Eğitiminin Zorlukları: Okul, Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Boyutlarnda

 

KAZANIMLAR

Birden fazla disiplini entegre ederek günlük yaşantıda karşılaşılabilecek yarı yapılandırılmış problemler geliştirebilmek

Problemi uygularken karşılaşılan güçlükler ve çözüm yollarını bulmak

Problemin çözümü için geliştirilecek ürünlere örnekler verebilmek

  

KİMLER KATILABİLİR

Okulöncesinden Liseye kadar tüm kademedeki öğretmenler.

Online Stem Eğitici Eğitimi ile okul öncesinden liseye kadar tüm kademedeki öğretmenlerin 21. Yüzyıl gerekliliği stem eğitimine sahip bireyler yetiştirmesi için eğiticilere teknik ve yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

 

İNDİRİMLER:

 • TEDÜ öğrencileri için :  %30 indirimli
 • TED Üniversitesi akademik, idari personeli ve söz konusu personellerin eş ve çocukları için:  %30 indirimli
 • TED Okulları öğrencileri için: %30 indirimli
 • TED ve tüm TED Okulları personel eş ve çocukları için: %10 indirimli
 • TEDÜ ve TED Okulları mezunları ve velilerine: %20 indirimli
 • Diğer üniversite öğrenciler, merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar:%10 indirimli
 • Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda: %10 indirimli

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Uzaktan Stem Eğitimi –  STEM Eğitici Eğitimi, hem küresel düzeyde hem de ulusal düzeyde büyük bir değişim yaratan COVID-19 salgını dolayısıyla eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğratılmaması adına uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi