TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
ESG TÜRKİYE ZİRVESİ

 ZİRVEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. 

ZİRVE KAYITLARINA YOUTUBE SAYFAMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 

TED Üniversitesi SürTIKLAYINIZekli Eğitim Merkezi Doç. Dr. İbrahim Ünalmış ve Doç. Dr. Yener Coşkun’un organizasyonu ile 26 Mayıs 2022 tarihinde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konusunda “ESG TÜRKİYE ZİRVESİ”  düzenleyecektir. Ülkemizin ilk kapsamlı ESG zirvesi olan bu etkinlik, ilgili kamu, akademi, endüstri ve STÖ paydaşlarının katkılarıyla hayata geçirilecektir. Açılış konuşmaları ve 4 ayrı oturumda gerçekleşecek Zirveye 20 yerli ve yabancı kurumdan katılımcılar sunum ve tartışmalarıyla katkı sağlayacaktır.

 Zirve’ye katılım ücretsiz olup, erişim bilgilerine ve detaylı program aşağıda yer verilmiştir.    

WEBİNAR ID: 935 9459 4796

WEBİNAR LİNKİ: https://tedu.zoom.us/webinar/register/WN_hVIXI8VaQOaHY7zxlKg-BA

 

Açılış Konuşmaları

09:30-09:35:   Zirve Hakkında: Doç. Dr. Yener COŞKUN-  SPK Başuzmanı & TED Üniversitesi Konuk Öğretim Görevlisi

 

09:35-09:45 Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU - TED Üniversitesi Rektörü
09:45-09:55

Halil İbrahim YILMAZ – Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

09.55-10:20 Ziya ALTUNYALDIZ - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı

1. Oturum: ESG ve TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ

Moderatör: Dr. Tamer ATABARUT - BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN), Türkiye Direktörü

10:20-10:40

Borsa İstanbul ve ESG Politikalarının Gelişme Süreci

Barlas AKINCI - Borsa İstanbul, Stratejik Planlama, Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

10:40-11:00

Sermaye Piyasalarında ESG Raporlama Altyapısının Geliştirilmesi ve MKK

Dr. Fatma Ayzer BİLGİÇ - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü, Servis Yöneticisi

11:00-11:20

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel Sosyal Risk Yönetiminin Önemi

Melis BİTLİS - Escarus - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş., Grup Yöneticisi

11:20-11:40 Tartışmacı: Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU- Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı

 

11:40-13:30:  Öğle Arası

2. Oturum: ESG ve Kurumsal Çerçevesi

Moderatör:    Doç. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ - TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı

13:30-13:50

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Perspektifinden ESG Uygulamaları

Pelin RODOPLU – UNDP, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi

13:50-14:10

Finans Sektöründe ESG Yaklaşımları

Etkin ÖZEN - Dünya Bankası, Kıdemli Finans Sektörü Uzmanı (Türkiye Finansal Sektör Programı Türkiye Sorumlusu)

14:10-14:30

EBRD’nin Sürdürülebilirlik Politikaları ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Dr. Ebru YILDIZ – EBRD, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı Grup Başkanı
14:30-14:50 Tartışmacı: Doç. Dr. Yener COŞKUN-  SPK Başuzmanı & TED Üniversitesi Konuk Öğretim Görevlisi

3. Oturum: ESG ve Kurumsal Çerçevesi

Moderatör:    Erkan ÖZGÜÇ – SPK, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcısı

 

14:50-15:10

Global Compact Türkiye ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Dr. Emrah ÖZBAY - Global Compact Türkiye & Boyner Grup, İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü

15:10-15:30

ESG'nin Kurumsal Adaptasyonu: Garanti BBVA Örneği

Seray İMER - Garanti BBVA, Sürdürülebilir Finans Yöneticisi

15:30-15:50

Arçelik ve ESG Adaptasyonu Süreci: Riskler, Fırsatlar, Zorluklar ve Başarılar

Özlem ÜNLÜER – Arçelik, Sürdürülebilirlik Yöneticisi

15:50-16:10 Tartışmacı: Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU -  İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

16:10-16:30     Ara

4. Oturum: ESG Rating Şirketleri ve Türkiye ESG Vizyonu

Moderatör:    Bülent GÖRER - Pera ESG

16:30-16:50

Refinitiv’in Perspektifinden Türkiye’de ESG Profili

Ece SARAÇOĞLU - REFINITIV, Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Sürdürülebilir Yatırım & Finans)

16:50-17:10

ESG Yatırımcıları ve Şirketleri Nasıl Bir Araya Getiriyor?

Ozan ATAK - Sustainalytics, Metodoloji ve Ürün Mimarisi Yöneticisi

17:10-17:30

ABD Uygulamaları Perspektifinden ESG

Melda MERGEN - Columbia Threadneedle Investments, Global Head Of Equities

17:30-17:50

Discovering the Value and Impact of the CSA

Marian FERNANDO - S&P Global, Senior Corporate Engagement Specialist
17:50-18:10

Tartışmacı:    Doç. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ - TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı