TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI
Detaylı Bilgi İçin;
0312 585 02 63 // 0312 585 0271

Eğitimin Amacı

İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen katılımcılara insan kaynakları disiplinini tanıtmak, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

Eğitimin İçeriği

 • İnsan kaynakları yönetimine giriş
 • Personel seçme ve yerleştirme süreci
 • İş analizi
 • Yetkinlik bazlı mülakat yöntemi
 • Mülakat yönteminde yeni yaklaşımlar
 • Değerlendirme Merkezi
 • Personel seçiminde kullanılan test ve envanterler
 • Performans Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Kurum içi iletişim
 • İş değerleme ve ücret yönetimi sistemleri
 • Örgütsel Davranış
 • İşveren marka yönetimi
 • İş Etiği
 • Hukuk
 • Personel özlük işlemleri
 • Dönem Projesi Sunumu

 

Kazanımlar

 • İnsan kaynakları disiplinini sağlar.
 • İnsan kaynaklarının organizasyon içindeki önemini bilir.
 • İnsan kaynakları alt fonksiyonlerının işlevlerini bilir.
 • Organizasyonun ihtiyacı olan işgücünün bulunması, seçilmesi, yerleştirilmesi sürecini bilir ve temel düzeyde yapar.
 • İnsan kaynağının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve tutundurulması için gerekli işlemleri bilir ve temel düzeyde gerekli işlemleri yapar.
 • Personelin özlük ve hukuksal işlemlerini temel düzeyde bilir.
 • Organizasyonun çalışma atmosferini kaliteli hale getirmek ve işgücünün motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için gerekli işlemleri bilir ve temel seviyede yapar.

 

Hedef Kitle

 • İnsan kaynakları alanında çalışmak isteyen bilgi ve tecrübesi olmayanlar
 • İnsan kaynakları alanında çalışmaya yeni başlayanlar
 • İnsan kaynakları alanında çalışan ancak kendisini geliştirmek isteyenler

 

Eğitmen Profili

Erdal Usluer

Erdal Usluer 1991 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümünden mezun olduktan sonra Wuppertal Üniversitesi Psikoloji Bölümünde (Almanya) yüksek lisans çalışmasına başlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Psikolojik Danışma bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Usluer Psikoloji bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

1994 -1998 yılları arasında M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda Başkan danışmanı olarak çalışan Usluer, psikolojik danışma, meslek seçimi ve rehberlik konularında kitap ve bilgisayar programlarının hazırlanmasında yazar ve koordinatör olarak görev almıştır.

Usluer 1999-2001 yılları arasında Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş’ de İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Danışmanı olarak çalışmıştır. İnsan kaynakları süreçleri ile ilgili sistem geliştirme ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan bizzat sorumlu olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Yarına Hazırlık Enstitüsünü kurmuş ve şirketlere yönetim danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık yapmaya başlamıştır. 2009-2010 yılları arasında Beğendik A.Ş’de İcra Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2010-2016 yılları arasında Yarına Hazırlık Enstitüsündeki görevleri yanında, maden, enerji, seramik, turizm sektörlerine faaliyet gösteren Ercan Holding’in İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini de yapmıştır. Kariyer danışmanlığı, meslek danışmanlığı, insan kaynakları, istihdam ve eğitim konularını içeren Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve İŞKUR destekli projelerde uzman ve yönetici olarak görev almıştır.

Erdal Usluer, İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitüsünde 8 yıl süren Psikodrama eğitimini tamamlayarak co-terapistlik diplomasını almıştır. Psikodramanın ilke ve tekniklerini kullanarak bir personel seçim yöntemi geliştirmiştir. Literatüre PSP (Personel Seçiminde Psikodrama) olarak geçen yöntem A.Ü SBF İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı yüksek lisans programında ders olarak okutulmaktadır. Usluer, insan kaynakları yönetimi, psikodrama, bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma ve kişisel gelişim eğitimleri alanları ile şirketlerin insan kaynakları departmanlarının kurulması, yeniden yapılanması, kariyer danışmanlığı, meslek danışmanlığı, yönetim danışmanlığı ve istihdam alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlamış çeşitli makaleleri, TV ve radyo programları ile Meslek İnceleme Klavuzu isimli bir kitabı bulunmaktadır. Usluer halen, Yarına Hazırlık Enstitüsünde Enstitü Başkanı görevi yanında, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim görevlisi, A.Ü. Anküsem’de İnsan kaynakları sertifika programı koordinatörü, Çeşitli firmalarda yönetim danışmanı olarak çalışmalarına devam etmekte olup, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde, personel seçimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında dersler vermektedir.

Erdal Usluer, Ülkemizde insan kaynakları alanında çalışan profesyonellerin tek meslek örgütü olan “Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Denetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır.