TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
KURUMSAL İLETİŞİM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ

EĞİTİM TARİHİ HENÜZ BELİRLENMEMİŞTİR.

SÜRESİ                                                                

60 Saat/6 Hafta

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

Salı, Çarşamba, Perşembe

19:00-22:30

AMACI                                                     

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programının amacı

 • Bu alanda kariyer yapmayı planlayanlara,
 • Kurumsal İletişim mesleğinde derinleşerek gelişmeyi hedefleyen profesyonellere,
 • İletişim yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyenlere

Güncel, kapsamlı bilgiler ile mesleki temeli ve gelişimin devamlılığını sağlamak; pratik,  interaktif uygulamalar, geri beslemeler ile desteklemek ve kurumsal hayattan konuklar ile de saha tecrübesi aktarmak programın temel hedefleridir. Bunların yanı sıra, katılımcıların bireysel olarak gelişimlerini de sağlayacak bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmaktır.

İÇERİĞİ                                                    

1. MODÜL: KURUMSAL İLETİŞİME GİRİŞ

İletişim:

 • Tanımlar, temel kavramlar, tarihçe, teoriler

Kurumsal İletişim Yapısı:

 • Kurumsal İletişim (K.İ.) Disiplini
  • (Tanımı, Tarihçe, Günümüzde Önem ve Rolü)
  • (Kurumlarda Bütünleşik İletişim)
 • Halkla İlişkilerden Kurumsal İletişime Geçiş
 • İ. Uzmanlığı Tanımı (Yeni Medya)
 • İ. Fonksiyonun organizasyondaki yeri ve diğer bölümlerle ilişkiler
 • İ. Fonksiyonunun Uzmanlık Alanları ve Organizasyonel Yapılanması
 • İç ve Dış İletişim
 • Medya-Dijital Mecralar Yönetimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Kurumsal Vatandaşlık)
 • Paydaş İlişkileri

2. MODÜL: ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Sözlü İletişim/Dili Kullanma Becerisi 
 • Sözsüz İletişim/Beden Dili 
 • Dinleme
 • Çatışma-Müzakere 
 • Etkili Sunum Yapmak 
 • Dijital Nezaket

3. MODÜL: KURUMSAL İLETİŞİM KAVRAMLARI VE UZMANLIK FONSİYONLARI

K.İ. Uzmanın Genel Görev ve Sorumlulukları:

Kurum İçi İletişim ve Dışı İletişimi

 • Kurum Vizyon, Misyon, Değerleri, Kurum kültürü ile Sürdürülebilir İletişim
 • Kurumsal Kimlik
 • Pazarlama İletişimi

          İşveren/Marka Vaadi

          Algı-İtibar Yönetimi

 • Çalışan Bağlılığı/İK ile ortak çalışmalar (Esra Ayken))
 • Paydaş Analizi (Paydaş Önceliği için Güç/Çıkar Tablosu Modeli)
 • Hedef Kitle ve Paydaş İletişimi
 • İletişim Stratejisi Geliştirmek
 • Mesaj Oluşturma (Stiller ve Aida modeli)
 • İletişim Kampanyası
 • Lider İletişimi (Kurum Sözcülüğü) ve Konu Yönetimi
 • Dijital Mecralar, Basılı Yayınlar için İçerik ve Görsel Yönetimi

          (Konuk: Kübra Köroğlu-TTGV K. İletişim Uzmanı)

 • Klasik Medya ve Ajanslar ile İlişkiler (Medya Planlaması, Basın Toplantısı, Basın Bülteni) (Konuk: Basından bir kişi)

          (Konuk: Selin Esenergül/Bilkent Üniversitesi UNAM Kurumsal İletişim Koordinatörü)

 • Reklam ve Sponsorluklar
 • Partiler ile ilişkiler
 • Kurum Hafızası (Arşiv oluşturmak), Patent-Marka Tescil
 • Bütçe Yönetimi
 • Kriz İletişimi

          UYGULAMALAR: VAKA Çalışmaları (İç İletişim, SM Yönetimi, Basın Bülteni, Etkinlik Organizasyonu, Paydaş İletişimi)

4. MODÜL: KURUMSAL İLETİŞİMİN STRATEJİK PLANLAMASI

 • Stratejik Plan Oluşturmak (Kurum Stratejisi-Paydaş Analizi Modeli, Aida Modeli vb – İletişim Stratejisi- Mesajlar-Satın alma/Planlamalar-Takvim oluşturmak )
 • Ölçme /Değerlendirme/Gözden Geçirme

                      UYGULAMA: Stratejik Planlama

KAZANIMLAR

Kurumun misyonuna ve vizyonuna uygun kurumsal İletişim fonksiyonlarının hayata geçirilmesi için gerekli yetkinliklerin, saha deneyimlerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

 • Bu alanda kariyer yapmayı planlayanlar: Kurumsal iletişim mesleğine yeni başlamış kurumsal iletişimciler, kariyerine kurumsal iletişimci olarak devam etmek isteyenler, İletişim/reklam, halkla ilişkiler ajanslarında, basın-yayın alanında çalışanlar ve kurumsal iletişimde kariyer yapmak isteyenler
 • Kurumsal İletişim mesleğinde derinleşerek gelişmeyi hedefleyen profesyoneller
 • Kurumsal İletişim yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen orta ve üst kademe yöneticiler

ÖN KOŞULLAR                                                               

Önlisans veya Lisans Mezunu

ÜCRETİ                                                                 

6.500 TL+KDV (%8)

Ön kaydınızı takiben yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında Merkezimizce aranarak KESİN KAYIT yaptırmanız istenecektir. Eğitime KESİN KAYIT yaptıracak katılımcılar, kredi kartlarına peşin, DenizBank kredi kartına 2 taksitle veya hesaba Havale/EFT olarak sistem üzerinden online ödemelerini yapabilirler. Ayrıca TED Üniversitesi Mali İşler Birimine bizzat gelerek MAXİMUM ve BONUS 4 taksit yapma imkanı vardır. 

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Online-Çevrim içi

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

SERTİFİKA

Derslerin %80'ine katılma zorunluluğu vardır. Dönem içi uygulama derslerinin %60, dönem sonu teorik sınavının %40 ortalamasının 70 geçer nota karşılık gelmesi sonucunda SERTİFİKA verilir. Geçme notu başarısız olanların, eğitimi tekrarlamadan yazılıyı ve projeyi iki kez yapma hakkı vardır. Bunu takiben başarısız olanlara Katılım Belgesi verilecektir. 

İNDİRİMLER:

 • TEDÜ öğrencileri için :  %30 indirimli
 • TED Üniversitesi akademik, idari personeli ve söz konusu personellerin eş ve çocukları için:  %30 indirimli
 • TED Okulları öğrencileri için: %30 indirimli
 • TED ve tüm TED Okulları personel eş ve çocukları için: %10 indirimli
 • TEDÜ ve TED Okulları mezunları ve velilerine: %20 indirimli
 • Diğer üniversite öğrenciler, merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar:%10 indirimli
 • Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda: %10 indirimli

*Eğitim yeterli katlımcı sayısına ulaşıldığında açılacaktır.