TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
TAHKİM HUKUKU (6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE İÇ TAHKİM)
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

EĞİTİM ADI: TAHKİM HUKUKU (6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE İÇ TAHKİM)

EĞİTİM TARİHİ

ANKARA

05–20 Eylül 2020

Cumartesi- Pazar (09.00-13.00 /14.00-18.00)

EĞİTİM SÜRESİ: 48 SAAT

EĞİTİM ÜCRETİ: 2.200TL (KDV dahil)

Eğitime kesin kayıt yaptıracak katılımcılar, kredi kartlarına peşin, Denizbank kredi kartına 2 taksitle veya hesaba Havale/EFT olarak sistem üzerinden online ödemelerini yapabilirler. Ayrıca, TED Üniversitesi Mali İşler Birimine bizzat gelerek, MAXİMUM,BONUS VE CARD FİNANS kredi kartına 4 taksit yaptırma imkanı bulunmaktadır. Eğitime kesin kaydın yapılabilmesi için eğitim ücretinin 30 Mart 2020 saat 17.00’ye kadar yatırılması gerekmektedir.

KONTENJAN: 25

Kimler Katılabilir: Tahkim davalarında hakemlik yapabilmek için gereken hukuk ve adli yazışma bilgisini kazanmak isteyen herkes.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

TAHKİM HUKUKUNA GİRİŞ

 1. GENEL OLARAK TAHKİM
 2. TAHKİM İLE TAHKİM BENZERİ YÖNTEMLER ARASINDAKİ FARKLAR
 3. DOSTANE ARACI
 4. FARKLI TAHKİM ÇEŞİTLERİ
 5. MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMİN GELİŞİMİ
 6. TAHKİM HUKUKUNDA UYUMLAŞMA
 7. KURUMSAL VE ARIZÎ TAHKİM

TAHKİM SÖZLEŞMESİ

 1. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ
 2. TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

 TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN ASIL SÖZLEŞMEDEN AYRILABİLİRLİĞİ VE HAKEMİN KENDİ YETKİSİ HAKKINDA KARAR VERMESİ

TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

TAHKİME ELVERİŞLİLİK

 1. TAHKİME ELVERİŞLİLİĞİN SINIRI
 2. FARKLI HUKUK ALANLARINDA TAHKİME ELVERİŞLİLİK
 3. TAHKİME ELVERİŞLİ UYUŞMAZLIKLAR
 4. TAHKİMDE SÖZLEŞMELERDEKİ BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI

 HAKEMLER

 1. HAKEM SEÇİMİ
 2. HAKEMLERİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ
 3. HAKEMLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU
 4. HAKEM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HAKEMLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ETİK KURALLAR
 5. HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR

TAHKİM DAVASI

 1. TAHKİM YARGILAMASINDA USÛL KURALLARININ BELİRLENMESİ
 2. TAHKİMDE DAVANIN AÇILMASI
 3. TAHKİM YARGILAMASINA HAZIRLIK DÜZENLEMELERİ

TAHKİM YARGILAMA USÛLÜ

 1. TAHKİM YARGILAMASINDA USÛLE İLİŞKİN GENEL KONULAR
 2. TAHKİM YARGILAMASINDA USÛLE İLİŞKİN ÖZEL KONULAR
 3. TAHKİM YARGILAMASINDA DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 4. TAHKİM YARGILAMASINDA GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ
 5. TAHKİM YARGILAMASINDA DAVA ARKADAŞLIĞI

HAKEM KARARI

 1. NİHAÎ HAKEM KARARININ İÇERİĞİ
 2. TAHKİM YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
 3. HAKEM KARARI TÜRLERİ
 4. HAKEM KARARININ TASHİHİ VE TAVZİHİ
 5. HAKEM KARARININ TARAFLARA BİLDİRİLMESİ VE MAHKEMECE SAKLANMASI
 6. HAKEM KARARININ YAYIMLANMASI
 7. DOSTANE ARACILAR TARAFINDAN VERİLEN HAKEM KARARLARI
 8. TAHKİM YARGILAMASININ NİHAÎ HAKEM KARARI OLMADAN BİTİRİLMESİ
 9. HAKEM KARARLARININ TENFİZİ VE İCRASI

HAKEM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

 1. GENEL OLARAK UYGULANAN BAŞVURU YOLLARI
 2. HAKEM KARARININ İPTAL SEBEPLERİ
 3. İPTAL DAVASINDA YARGILAMA USÛLÜ
 4. HAKEM KARARLARINA KARŞI YARGILAMANIN İADESİNE BAŞVURULMASI

 VERİLEN BELGE TÜRÜ: Üniversite onaylı Katılım Belgesi. Derslerin %80'ine katılma zorunluluğu vardır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Eğitim yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında açılacaktır.

ANKARA:

05-20 Eylül 2020

TED ÜNİVERSİTESİ G Blok 06 no'lu salonda yapılacaktır.

Adres: Ziya Gökalp Cad. No:47, Çankaya/ANKARA

TEDÜSEM'İN EĞİTİM YERİNDE VE SAATİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLIDIR.

Başvuru teyidi ve detaylı bilgi için bize ulaşın: 0312 585 0 139 – 0 312 585 0 263