TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM LİDERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

EĞİTİM BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: 

EĞİTİM TARİHİ HENÜZ BELİRLENMEMİŞTİR.

EĞİTİM SÜRESİ:

60 SAAT

NE ZAMAN:

Pazartesi   : 18.00 - 21.00

Çarşamba : 18.00 - 21.00

Cumartesi : 10.00-13.00

                  14.00-17.00

 

KONTENJAN:

25

EĞİTİM ÜCRETİ: 

1.550 TL (KDV DAHİL)

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 • Sivil toplum yöneticileri, proje uzmanları, bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler ve toplumsal dönüşüm sorumluluğu almak isteyen duyarlı bireyler

İNDİRİMLER:

 • TEDÜ öğrencileri için :  %30 indirimli
 • TED Üniversitesi akademik, idari personeli ve söz konusu personellerin eş ve çocukları için:  %30 indirimli
 • TED Okulları öğrencileri için: %30 indirimli
 • TED ve tüm TED Okulları personel eş ve çocukları için: %10 indirimli
 • TEDÜ ve TED Okulları mezunları ve velilerine: %20 indirimli
 • Diğer üniversite öğrencilerine: %10 indirimli

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Tanışma, Vizyon, Temel Kavramlar ve çerçeve
  • Tanışma, Sivil Toplum ve sosyal sermayenin toplumsal işlevleri
  • Kavramsal Çerçeve: Sivil Toplum, Sivil Toplum Örgütleri, Sosyal Sermaye
  • Kavramsal Çerçeve: Sosyal Ağlar, Platformlar ve Normlar, Sivil Toplum ve sosyal sermayeyi etkileyen faktörler
 • Sivil Toplumun Dayanakları ve Katkısı, Misyonu
  • Küresel Bağlam, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
  • Toplumsal Kalkınma, toplumsal değişim, Demokratikleşme
  • Hak temelli yaklaşım, Demokratik Yönetişim
 • Sivil toplum nasılçalışır?
  • Ortak hedefler, değerler etrafında toplumsal liderlik
  • Katılımcılık, gönüllü yönetimi
  • Savunuculuk, lobicilik
 • Sivil Toplumda Yetkinlikler (1)
  • Sivil Toplumda Proje Geliştirme
  • Sivil toplumda Kaynak Geliştirme
  • Sivil Toplum için Proje Döngüsü Yönetimi
  • Etkinlik Ölçme ve Değerlendirme
 • Sivil Toplum Yetkinlikler (2)
  • Sivil toplumda Etkili İletişim
  • Somut ve olumlu iletişim dili
  • Barışçıl Kuvvet
 • Z Kuşağı ve Sivil Toplum
  • Küresel vatandaşlık, gençlik çalışmaları
  • Dünyada Sivil Toplum ve Etkinliği
  • Program sonu değerlendirme

KAZANIMLAR:

 • Sivil toplumu temsil ederken yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
 • Sivil toplumda etkin ve sonuç odaklı çalışabilme becerisi
 • Sivil toplumda paydaşlar ve hedef kitle ile etkin iletişim kurabilme, etik ilkeleri anlama ve aktarabilme becerileri
 • Proje yönetimi, kaynak yönetimi ve gönüllü yönetimi gibi, sivil toplumda planlama ve saha uygulamaları hakkında bilgi;
 • Proje yazarken sosyal girişimcilik, yenilikçilik (sosyal inovasyon), sürdürülebilir kalkınma gibi konuya ilişkin trendleri anlayarak uluslararası standartlara uyum becerileri

EĞİTİM YERİ:

Eğitim hibrit olarak; Cumartesi günleri TED Üniversitesi dersliklerinde, Pazartesi ve Çarşamba akşamları Zoom üzerinden gerçekleşecektir.  

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

 SERTİFİKA

 Derslerin %80'ine katılma zorunluluğu vardır. Dönem içi projesini %70 dönem sonu sınavını %30 ortalamasının 70 geçer nota karşılık gelmesi sonucunda SERTİFİKA verilir. Geçme notu başarısız olanların, eğitimi tekrarlamadan yazılıyı ve projeyi iki kez yapma hakkı vardır. Bunu takiben başarısız olanlara Katılım Belgesi verilecektir. 

*Eğitim yeterli katlımcı sayısına ulaşıldığında açılacaktır.