TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
KURUMSAL EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler

Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.


ŞİRKET DEĞERLEMESİ (Halka Açık/Kapalı; Olgun-Girişimci Şirketler, Kobi, Fintek ve Erken Aşama Startup’lar)

Eğitimde; kuram, uygulama ve uluslararası standartlar ışığında; halka açık/kapalı şirketler bu kapsamda; olgun-girişimci şirketler, KOBİ’ler, erken aşama şirketler ve özellikle dijital startup ve finteklerde değer, değerleme ve finansman süreçlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. [Devamı]

BASIC EXPERTISE TRAINING

BASIC EXPERTISE TRAINING
With regard to the announcement made by the Directorate of Expertise, Turkish Ministry of Justice;
Since all expertise courses have been suspended as of March 2nd, 2020, we only accept pre-registration until further notice by the Ministry.
For your information. [Devamı]

IELTS Preparatory Program For MEB Bursars

YLSY - Selection and Placement of Students for Graduate Study Abroad
TED University Continuing Education Center will launch 3rd Term IELTS/PTE-oriented English Language Education Program for the 2020 MEB YLSY bursars within the scope of principles and procedures of foreign language study stated in the Law No. 1416. [Devamı]