TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
KURUMSAL EĞİTİMLER

Kurumsal Eğitimler

Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.


KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ (E-İHALE ve E-EKSİLTME EĞİTİMİ İLAVELİ)

İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler, Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri, Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümleri, Hizmet Alımı İhaleleri Özel Hükümleri, İhaleleri Şikâyet ve İnceleme Süreci, E-İhale ve E-Eksiltme [Devamı]

ŞİRKET DEĞERLEMESİ (Halka Açık/Kapalı; Olgun-Girişimci Şirketler, Kobi, Fintek ve Erken Aşama Startup’lar)

Eğitimde; kuram, uygulama ve uluslararası standartlar ışığında; halka açık/kapalı şirketler bu kapsamda; olgun-girişimci şirketler, KOBİ’ler, erken aşama şirketler ve özellikle dijital startup ve finteklerde değer, değerleme ve finansman süreçlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. [Devamı]

BASIC EXPERTISE TRAINING

BASIC EXPERTISE TRAINING
With regard to the announcement made by the Directorate of Expertise, Turkish Ministry of Justice;
Since all expertise courses have been suspended as of March 2nd, 2020, we only accept pre-registration until further notice by the Ministry.
For your information. [Devamı]

IELTS Preparatory Program For MEB Bursars

YLSY - Selection and Placement of Students for Graduate Study Abroad
TED University Continuing Education Center will launch 3rd Term IELTS/PTE-oriented English Language Education Program for the 2020 MEB YLSY bursars within the scope of principles and procedures of foreign language study stated in the Law No. 1416. [Devamı]

ESG OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ

ESG Okuryazarlığı Eğitimi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerinin şirket faaliyetleri/yönetimi, paydaş davranışı, finansman temini, stratejik yatırımcı ve menkul kıymet yatırımcısı davranışı, portföy yönetimi ve ESG derecelendirme (skorlama) süreçlerinde nasıl ele alındığının tartışılmasını hedeflemektedir. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan kurs içeriği; temel kavramlar, küresel/sektörel eğilimler, iyi uygulama örnekleri, akademik yazın ve örnek olay analizlerinden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Kursun temel çerçevesi ve her bölümde yanıtı aranan bazı sorular aşağıda yer almaktadır. [Devamı]

ELEKTRONİK İHALE GENEL HÜKÜMLER EĞİTİMİ (E-İHALE)

18/05/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ihale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile, ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerde Elektronik ihale kullanımının zorunlu olması sebebi ile söz konusu eğitimin konu ile ilgili kullanıcı ve yürütücülerin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını düşünmekteyiz. [Devamı]