TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Hakkımızda

Hakkımızda

TED ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 

İyi bir üniversite eğitimini şehrin kalbine taşıyan ve “Yükseköğretimde de farkı biz yaratırız” sloganıyla yola çıkan TED Üniversitesi, eğitimin yaşam boyu sürmesi gereken bir eylem, bir oluş, kişinin kendini gerçekleştirme yolu olduğu inancıyla bir adım daha ilerleyerek TED Üniversitesi Sürekli Eğitim MerkeziTEDÜ-SEM’i kurmuştur.

TEDÜ-SEM, Türkiye’nin en köklü, deneyimli ve dinamik eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği’nin tecrübelerinden ve TED Üniversitesi’nin akademik uzmanlığından yararlanarak; ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek, yetişmiş insan kaynağının kapasitesini artırmak ve gelişimini desteklemek ve kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne, nitelik, bilgi ve beceri kazandırmaya katkıda bulunmak hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ted Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına ve nitelikli bir iş ve bir hayat için kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki katılımcıya yönelik özgün ve kaliteli eğitim ve sertifika programları düzenlemeyi, çalışma yaşamındaki sayısız değişkenli ortamın yarattığı stresli bireyin kendini iş dışında keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

TEDÜ-SEM kamu ve özel kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik olarak özgün eğitim programları hazırlayarak çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak, iş dünyası ile üniversite ilişkilerini geliştirmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti de vermektedir.

VİZYON

Toplumun kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve bireylerinin eğitim gereksinimlerine iyi kalitede çözümler sunarak sürekli öğrenmenin ve gelişimin bir yaşam biçimi haline getirilmesine, öncü uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar sunarak 2024 yılına kadar Türkiye’nin önde gelen Sürekli Eğitim Merkezlerinden biri olmaktır.

MİSYON

  • Bireylere yönelik mesleki bilgileri güncelleme, uzmanlaşma, meslek edinme ve kişisel gelişim alanlarında ihtiyaç duyulan konularda her yaştaki katılımcıya yönelik eğitimler düzenlemek,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör çalışanlarının gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yönelik özgün eğitimler hazırlayarak çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak,
  • Paydaşlarımızın işbirliğiyle, sosyal sorumluluk projeleri yürüterek, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve bilgilendirici, aydınlatıcı toplantılar, konferanslar düzenleyerek kentin kalkınmasına katkıda bulunmak,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik geçerli ve güvenilir kurum içi yükselme ve personel alım sınavları yapmak,
  • İş dünyası ve Üniversite işbirliğini geliştirmek,
  • İngilizce Dil Eğitiminde önder olan TED kurumlarının kalite politikalarından ödün vermeyen anlayışıyla bireylere, kurumlara ve gruplara yönelik İngilizce dil eğitimi vermek ve uluslararası dil sınavlarına hazırlamak,
  • Yabancı Dil Eğitimi konusunda farklı dillerde eğitimler düzenlemek,
  • Yabancılar için Türkçe eğitimi düzenlemek,
  • TED Üniversitesi’nin ve TED’in temel değerlerine ve kurallarına bağlı kalmak ve tüm çalışmalarımızda TED Üniversitesi ve TED’in kalite ve standartlarını kollamak,

 

TEDÜSEM - Sürekli Eğitim Merkezi Ankara